Proclamatie Tunus XXXVII

Ik, Tunus XXXVII prins der Carnavalleien, tijdelijk heerser van residentie De Drietand,

Keientrekker in hart en nieren, oud brandbestrijder en historicus, samen met mijn

Adjudant Vincent en Secondant Sjaak, verklaar:

 

Ten eerste

Dat dit seizoen carnaval niet geblust maar aangewakkerd wordt,

 

Ten tweede

Dat ik mij ondersteund weet door mijn begeleiding, de raad, Adjudant Vincent en

Secondant Sjaak,

 

Ten derde

Dat ik een Adjudant en Secondant van twee generaties  heb, zodat over jong en oud

wordt nagedacht,

 

Ten vierde

Dat wij vereerd zijn dat wij, bij het programma van de Carnavalleien voorop mogen gaan,

 

Ten vijfde

Dat ik even niet in het verleden kijk maar in de toekomst duik,

 

Ten zesde

Dat ik namens de Carnavalleien, de leden, donateurs en sponsoren bedank, want zonder hen

was carnaval onmogelijk,

 

Ten zevende

Dat je de penningmeester rustig een hand kunt geven, maar er wel rekening mee moet houden dat je dan vanaf dat moment donateur of sponsor bent,

 

Ten achtste

Dat de Adjudant, Secondant en steekdragers bij drank halen voorrang hebben aan de bar,

 

Ten negende

Dat het seizoen kort is, maar het carnaval niet minder gezellig wordt,

 

Ten tiende

Dat we niet mogen vergeten dat de mensen van de Drietand ook dit seizoen weer hun uiterste best doen ons weer zo goed mogelijk te bedienen,

 

Ten elfde

Dat wij met zijn allen ook dit seizoen weer op ouderwetse wijze carnaval vieren.

Daarom is ons motto: EEN NOSTALGISCH CARNAVAL

 

Aldus opgemaakt en getekend de elfde van de elfde plus één tweeduizend elf

Tunus XXXVII, Adjudant Vincent en Secondant Sjaak

Leave a Reply