Proclamatie Tunus XLIX

Ik prins Tunus XLIX (49) prins der Carnavalleien. Tijdelijk heerser van residentie de
Kabouterhut. Geboren en getogen tussen de keien van Amersfoort.
Proclameer ik de volgende 11 carnavalsgeboden:
Ten eerste:
Dat ik samen met secondant Kevin, adjudant Yosri, hofdames Desiré en Anouk een mooi
seizoen mag beleven.
Ten tweede:
Liefde en vriendschap, zonder enige spijt,
Carnaval brengt verbroedering, voor altijd.
Ten derde:
“Al wordt het feestje nog zo laat,
wij vertrouwen volledig op onze Raad.”
Ten vierde:
“Dat wat u van de Carnavalleien bent gewend,
ook na dit jaar weer in uw gedachten staat geprent.”
Ten vijfde:
Drankje op? Regel een Bob!
Ten zesde:
“Dit jaar zullen we niemand vergeten, dat zal deze Tunus zeker laten weten.
Ten zevende:
Dat wij de polonaise voorop zullen gaan en iedereen sluit zich hier bij aan.
Ten achtste:
Door veel polonaise te lopen, zal de raad nieuwe schoenen moeten kopen.
Ten negende:
“Wij hopen op een zeer geslaagd seizoen, maar dat kunnen we zeker niet zonder jullie
doen.”
Ten tiende:
Als u bij prins Tunus bent geweest, was het gegarandeerd een feest.
Ten elfde:
Dat met ons motto ‘samen hossen wij door het carnaval’ niemand prins tunus XLIX en zijn
gevolg vergeten zal.
Wij wensen u allen een fijn carnavals seizoen toe.
Aldus opgemaakt op de elfde van de elfde tweeduizend en drieëntwintig.