Proclamatie

Proclamatie Tunus XL
Ik, Prins Tunus XL der Carnavalleien, tijdelijk heerser van residentie Superfun, Keientrekker in hart en nieren en locomotief van de polonaise verklaar samen met mijn prinses Natalia en mijn adjudant Patrick:

Ten eerste:
Al ben je ver heen, Een polonaise loop je nooit alleen!
Ten tweede:
U mag altijd met ons mee-rij-en, althans met een uittreden van de Carnavalleien.
Ten derde:
Wij er waken, dat we er met iedereen een leuk jaar van gaan maken
Ten vierde:
Door veel polonaise te lopen, misschien nieuwe schoenen moeten kopen
Ten vijfde:
Als u van de grond wordt getakeld, dat u dan een taxi of chauffeur inschakelt
Ten zesde:
Als de zoon van de adjudant wordt geboren, u wellicht even niet van hem zal horen
Ten zevende:
Al bent u niet van hier het gaat niet om drank maar het plezier
Ten achtste:
Voordat wij het vergeten door de dranken, alvast onze begeleiding en raad te bedanken
Ten negende:
Ook dit seizoen worden de senioren en mindervaliden niet vergeten
Ten tiende:
Bent u niet zo vrolijk of depressief willen wij u vragen, tijdens de feesten een masker te dragen
Ten elfde:
Met ons, Tunus XL, prinses en adjudant vooraan, Zullen we dit jaar op z’n Italiaans gaan!

Aldus opgemaakt en getekend de elfde van de elfde plus vier tweeduizend en veertien
Tunus XL, Prinses Natalia en Adjudant Patrick

Leave a Reply